Castell de Santueri
Mallorca

Punt K: Muralla nord

Llenç mural format per sis trams que sumen una longitud total de gairebé 37 metres i en el qual es poden apreciar diferents tècniques constructives, ja que a la part baixa es pot observar una construcció de carreus de pedra calcària i morter, mentre que en altres zones es conserven línies d'Opus spicatum de bona factura. A la part alta s'aprecien les restes d'un pas de guàrdia molt deteriorat, des del qual es controlaria la zona de l'actual monestir de Sant Salvador.

Des d'aquí, cap a l'est, es pot observar el lateral de la torre més allunyada del castell, que la tradició anomena torre des confessionari des moros.

En primer terme, entre la tanca del recorregut i el llenç mural, la tradició oral hi situa l'anomenat cementiri dels moros.

 
Correo
Asignación